Integritetspolicy

SERVICEÄGARE

1.
Ägaren av webbplatsen https://km-plast.pl/ (och webbplatser inom underdomänerna på huvudwebbplatsen) är företaget

KM-PLAST AKTIEBOLAG

Wyszogrodzka 10/117
03-337 Warszawa, Polen

NIP 5311697388

 

ADMINISTRATÖREN AV PERSONUPPGIFTER

2.
Administratören av dina personuppgifter är företaget:

KM-PLAST AKTIEBOLAG

Wyszogrodzka 10/117
03-337 Warszawa, Polen

NIP 5311697388

nedan kallad "administratör".

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

3.
Administratören behandlar dina data eftersom du är intresserad av:

ta emot meddelanden om nytt innehåll på webbplatsen, t.ex. via ett nyhetsbrev
ta emot information om erbjudandet om samarbete med administratören
för inköp av administratörs produkter

4.
Därför kommer administratören att behandla personuppgifter som du matat in frivilligt i kontaktformulär angående individuellt innehåll, produkter och tjänster som anges i punkt 3, som t.ex.

namn och efternamn
telefonnummer
e-Postadress:
adress

5.
Dina uppgifter behandlas under den tid som krävs för att:

hantera din förfrågan
hantera din förfrågan i en annan fråga än förfrågan
leverera dig de produkter, tjänster eller innehåll du har beställt
kunna implementera det samtycke som erhållits från dig för marknadsföringskommunikation (tills detta samtycke återkallas)
bekvämt utföra samarbete som omfattas av kontraktet (tills det löper ut)

6.
För att hantera förfrågan eller tillhandahålla tjänsten överför administratören dina uppgifter till andra enheter, som t.ex.

bud- och postföretag (för att leverera en produkt, ett kontrakt eller annat material)
enheter och underleverantörer som tillhandahåller juridiska tjänster, marknadsföring, IT och bokföringstjänster (för att kunna hantera din förfrågan eller implementera den produkt, tjänst eller innehåll som du beställer)
Alla enheter som administratören ansvarar för behandlingen av personuppgifter garanterar användning av lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter vilket krävs enligt lag.

 

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

7.
Administratören gör allt för att skydda dig och dina data och ser till att de är:

behandlade i enlighet med lagen
samlas in för specifika, lagliga ändamål och inte utsätts för vidare behandling i strid med dessa syften
faktamässigt korrekta och adekvata i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas och lagras i en form som gör det möjligt att identifiera personer som de hänför sig till, inte längre än det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen

8.
Administratören använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de behandlade personuppgifterna som är lämpliga för hoten och kategorierna av dataskyddade, och skyddar i synnerhet uppgifterna mot obehörig avslöjande, borttagning av en obehörig person, behandling i strid med gällande regler och ändringar , förlust, skada eller förstörelse.

RADERING AV UPPGIFTER

9.
Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och rätta till dem, radera dem, begränsa behandlingen, invända mot behandlingen och begära att dessa uppgifter överförs till en annan administratör i enlighet med gällande regler.

Varje registrerad har rätt att när som helst - av skäl relaterade till ens speciella situation - invända mot behandlingen av hans personuppgifter, i de fall den juridiska grunden för behandlingen är administratörens legitima intresse.

För att utöva ovanstående rättigheter ska administratören skickas ett lämpligt meddelande via e-post till följande adress: km-plast.okna@wp.pl. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsorganet som hanterar skyddet av personuppgifter.

Reglerna relaterade till genomförandet av de angivna rättigheterna beskrivs i detalj i art. 16 - 21 GDPR

 

KONTAKT MED ADMINISTRATÖREN

10.
Om du vill kontakta administratören av dina personuppgifter på webbplatsen? Skriv till följande adress: km-plast.okna@wp.pl.

 

Cookies-filer

 

1.
Webbplatsen https://km-plast.pl/ (och dess underdomäner) använder cookies, dvs. textinformation som lagras på slutenheter (som en dator eller smartphone) som kan läsas av administratörens IT-system (egna cookies) eller tredje part.

2.
Webbplatsen använder sessionscookies (går ut efter att webbläsaren har stängts) och ihållande cookies (lagras på slutenheten och känner igen dig nästa gång du besöker webbplatsen).

3.
När du besöker webbplatsen för första gången informeras du om kakor och frågar om ditt samtycke för att behandla dem.

4.
Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare. Att ta bort dem kan dock leda till att webbplatsen inte fungerar som den ska. Information om hur du gör detta finns i avsnittet "Hjälp" i din webbläsare eller dess inställningar eller inställningar.

5.
Cookies används för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt samt för analytiska, sociala och marknadsföringsmässiga ändamål, inklusive:

webbplats statistik forskning

ger möjlighet att logga in och underhålla sessionen, dvs. undvika behovet av att logga in igen

igenkänning av slutanordningen som används

Undersökning av användarnas preferenser för att anpassa tjänster och produkter

 

Om du har några frågor relaterade till databehandling från vårt företag, skriv till följande adress: km-plast.okna@wp.pl.