PL_FT_KRAJOWA DEKLARACJA WACIWOCI UYTKOWYCH Nr WH-05-PCV-2018