Nawiewnik SMY HY

Nowoczesny nawiewnik higrosterowany przeznaczony do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych. Za regulację nawietrzaka odpowiada taśma poliamidowa, która reaguje na poziom wilgotności w pomieszczeniu. W zależności od tego jaka jest wilgotność nawiewnik automatycznie się otwiera lub przymyka dostarczając wymaganą ilość powietrza. Nawiewnik dodatkowo posiada przełącznik, który pozwala ręcznie zamknąć w każdym momencie. SM- HY poza wentylacją grawitacyjną doskonale sprawdza się również w systemach wentylacji mechanicznej opartej na czujnikach wilgotności w wentylatorze oraz kratce wywiewnej.

Funkcje produktu:

  • Automatyczna regulacja napływu powietrza
  • Przyjazny dla zdrowia
  • Możliwość montażu do okien z roletami zewnętrznymi
  • Czujnik wilgotności w postaci wiązki taśmy poliamidowej
  • Możliwość ręcznego zamknięcia
  • Wykonany z najwyższej jakości komponentów: ABS i aluminium
  • Siatka przeciw owadom

Co to jest nawiewnik higrosterowany?
Nawiewnik higrosterowany jest to element montowany w górnej części okna za pomocą, którego dostarczamy odpowiednią ilość powietrza do pomieszczeń.

Co to znaczy higrosterowany?
Higrosterowany oznacza, że ilość dostarczanego powietrza jest uzależniona od poziomu wilgotności wewnątrz pomieszczenia. Nawiewnik ciągle monitoruje poziom wilgotności w pomieszczeniu i na podstawie tych informacji otwiera się lub zamyka.

Czy taki nawiewnik musi być podłączony do prądu?
Nie. Nawiewniki higrosterowane mają wbudowaną taśmę poliamidową, której właściwości powodują jej skurczanie i rozciąganie w momencie kiedy poziom wilgoci rośnie lub spada. Taśma odpowiada za ruch przepustnicy odpowiedzialnej za dawkowanie świeżego powietrza.

Jakie są rodzaje nawiewników higrosterowanych?
Obecnie w naszej ofercie można znaleźć kilka wersji takich nawiewników.
Różnią się one:
1. Poziomem tłumienia hałasu – nawiewniki higrosterowane akustyczne.
2. Regulacją – całkowicie automatyczne i z możliwością ręcznego przymknięcia.