Nawiewnik ISOLA 2

Nowoczesny nawiewnik higrosterowany przeznaczony do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych. Nawiewnik posiada możliwość pracy w trzech rożnych trybach: otwarty, zamknięty lub automatyczny. Do ustawienia trybu nawiewnika higrosterowanego Isola Hy PLUS służy przełącznik umiejscowiony na obudowie. Pozycja automatyczna oznacza, że nawiewnik jest sterowany poziomem wilgotności w pomieszczeniu. Wkład z pianki tłumiącej pozwala na osiagnięcie tłumienia dźwięku aż o 42dB (przy zastosowaniu okapu CFA i łącznika akustycznego RA). Nawiewnik higrosterowany akustyczny Isola Hy PLUS poza wentylacją grawitacyjną doskonale sprawdza się również w systemach wentylacji mechanicznej oraz systemach, które wymagają większego tłumienia hałasu.

Funkcje produktu:

  • Automatyczna regulacja napływu powietrza
  • Przyjazny dla zdrowia
  • Możliwość montażu do okien z roletami zewnętrznymi
  • Czujnik wilgotności w postaci wiązki taśmy poliamidowej
  • Możliwość manualnego przymknięcia i otwarcia przepływu nawiewnika
  • Opcja zwiększenia komfortu dzięki łącznikowi akustycznemu RA i czerpni CFA

Co to jest nawiewnik higrosterowany?
Nawiewnik higrosterowany jest to element montowany w górnej części okna za pomocą, którego dostarczamy odpowiednią ilość powietrza do pomieszczeń.

Co to znaczy higrosterowany?
Higrosterowany oznacza, że ilość dostarczanego powietrza jest uzależniona od poziomu wilgotności wewnątrz pomieszczenia. Nawiewnik ciągle monitoruje poziom wilgotności w pomieszczeniu i na podstawie tych informacji otwiera się lub zamyka.

Czy taki nawiewnik musi być podłączony do prądu?
Nie. Nawiewniki higrosterowane mają wbudowaną taśmę poliamidową, której właściwości powodują jej skurczanie i rozciąganie w momencie kiedy poziom wilgoci rośnie lub spada. Taśma odpowiada za ruch przepustnicy odpowiedzialnej za dawkowanie świeżego powietrza.

Jakie są rodzaje nawiewników higrosterowanych?
Obecnie w naszej ofercie można znaleźć kilka wersji takich nawiewników.
Różnią się one:
1. Poziomem tłumienia hałasu – nawiewniki higrosterowane akustyczne.
2. Regulacją – całkowicie automatyczne i z możliwością ręcznego przymknięcia.